Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Ζυγοστάθμιση

Ίσως να έχετε προσέξει τα μικρά βάρη που βρίσκονται τοποθετημένα στη ζάντα των ελαστικών σας. Αυτά τα βάρη βοηθούν στην αντιστάθμιση οποιασδήποτε ανισοκατανομής του βάρους των ελαστικών σε όλες τις ταχύτητες. Ένα ελαστικό που δεν είναι κατάλληλα ζυγοσταθμισμένο μπορεί, σε υψηλές ταχύτητες, να παράγει σοβαρούς κραδασμούς. Το ελαστικό και ο τροχός που παρουσιάζουν ανισοκατανομή βάρους προκαλούν, επίσης, ανομοιόμορφη φθορά του πέλματος.
 
Ορισμένοι τροχοί από ακριβό κράμα ενδέχεται να πάθουν ζημιά με τη χρήση των συμβατικών βαρών από μολύβι και γι’ αυτό ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βάρη με επίχρισμα. Επικοινωνήστε με τον έμπορο ελαστικών Toyo της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.You may have noticed the small weights placed on the rim of your tire. These weights help the tire remain balanced at all speeds. At high speeds a tire which is not balanced properly can generate severe vibrations. An unbalanced tire and wheel can also lead to irregular treadwear.