Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Αθόρυβο τοίχωμα

Αθόρυβο Τοίχωμα

Συμβατικό Τοίχωμα

Silent Wall
Silent Wall
Conventional Groove Wall
Conventional Groove Wall
Όταν εφαρμόζεται η τεχνολογία αθόρυβου τοιχώματος στο τοίχωμα της αυλάκωσης, η ροή του αέρα διακόπτεται από πυκνές κάθετες οδοντώσεις. Το αποτέλεσμα είναι ο μειωμένος θόρυβος και μια πιο αθόρυβη οδήγηση. Στο συμβατικό τοίχωμα αυλάκωσης, ο αέρας κυκλοφορεί διαμέσου της αυλάκωσης χωρίς αντίσταση. Αυτό δημιουργεί ένα σφυριχτό ήχο που είναι γνωστός αντήχηση ενός σωλήνα.

 

Σημείωση: δεν εφαρμόζονται όλες οι τεχνολογίες σε όλα τα προϊόντα ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις χωριστές σελίδες των ελαστικών.