Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Μερικές φορές, η ανομοιόμορφη φθορά του ελαστικού μπορεί να διορθωθεί αλλάζοντας τη θέση των ελαστικών σας (περιστροφή). Μερικές φορές τα μπροστινά και πίσω ελαστικά του οχήματος δέχονται διαφορετική πίεση αέρα. Μετά την περιστροφή, ρυθμίστε την πίεση του αέρα για κάθε ελαστικό ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις πληροφορίες με θέμα "Σωστή Πίεση Αέρα".

Ανατρέξτε είτε στο εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματός σας ή επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρεία ή τον έμπορο Toyo Tires της περιοχής σας, για να μάθετε ποια είναι η σωστή σειρά τοποθέτησης για το δικό σας όχημα.
 

Αν τα ελαστικά σας εμφανίζουν ανομοιόμορφη φθορά, ζητήστε από τον έμπορο ελαστικών της Toyo Tires στην περιοχή σας να τα ελέγξει και να προβεί σε οποιαδήποτε ευθυγράμμιση, διόρθωση ανισορροπίας ή άλλου μηχανικού προβλήματος που σχετίζεται με την περιστροφή των ελαστικών.
 

Ο σκοπός της τακτικής περιστροφής των ελαστικών είναι η επίτευξη μιας πιο ομοιόμορφης φθοράς σε όλα τα ελαστικά ενός οχήματος. Πριν περιστρέψετε τα ελαστικά σας, να ανατρέχετε πάντα στο εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματός σας για οδηγίες περιστροφής. Αν δεν καθορίζεται κάποια περίοδος ή σχεδίαση περιστροφής, θα πρέπει να περιστρέφετε τα ελαστικά σας, από εμπρός προς τα πίσω, με κάθε φθορά 10% ή τουλάχιστον με κάθε φθορά 15%. Η ανομοιόμορφη φθορά ίσως χρειαστεί πιο συχνή περιστροφή των ελαστικών.

 

Συνηθισμένα Σχέδια Περιστροφής Ελαστικών

Μερικά ελαστικά δεν μπορούν να περιστραφούν σύμφωνα με τα συνηθισμένα σχέδια περιστροφής. Αυτά είναι συνήθως τα ελαστικά μονής κατεύθυνσης με ασύμμετρη σχεδίαση πέλματος. Επίσης, κάποια οχήματα φορούν ελαστικά μπροστά με διαστάσεις που διαφέρουν από αυτά που φορούν πίσω και αυτά τα ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων ίσως υπόκεινται σε περιορισμούς περιστροφής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματός σας ή συμβουλευτείτε τον έμπορο ελαστικών Toyo της περιοχής σας για συμβουλές σχετικά με αυτές τις ειδικές περιπτώσεις.