Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Νέα

Αθόρυβη Τεχνολογία Toyo

25 Ιουλίου 2018

Η Toyo Tires έχει αναπτύξει μια νέα συσκευή που μειώνει αποτελεσματικά την αντήχηση στις κοιλότητες των ελαστικών, βασισμένη στη νέα «Αθόρυβη Τεχνολογία Toyo» λύνοντας έτσι το πρόβλημα του ήχου που μεταδίδεται από το ελαστικό στο εσωτερικό του οχήματος.

Χιόγκο, Ιαπωνία – 3 Ιουλίου, 2018 – Η Tire & Rubber Co., Ltd. (με πρόεδρο τον κύριο Takashi Shimizu) ανακοινώνει την ανάπτυξη μιας νέας συσκευής που μειώνει αποτελεσματικά την αντήχηση στις κοιλότητες των ελαστικών. Πρόκειται για μια πηγή εσωτερικού θορύβου που ονομάζεται «Αθόρυβη Τεχνολογία Toyo» και που λύνει το πρόβλημα του ήχου που μεταδίδεται από το ελαστικό στο εσωτερικό του οχήματος.

Καθώς τα υβριδικά οχήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, οι προτιμήσεις των οδηγών μεταβάλλονται δραματικά, όπως φαίνεται από τη μετατόπιση από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, που χρησιμοποιεί βενζίνη ως πηγή ενέργειας, στους κινητήρες motor drive. Για το λόγο αυτό, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για υψηλά επίπεδα άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των οχημάτων. Έχουμε συγκεντρώσει άφθονες γνώσεις σχετικά με τα ελαστικά, το μοναδικό μέρος ενός οχήματος που αγγίζει το έδαφος ενώ κινείται το όχημα. Αξιοποιήσουμε αυτήν τη γνώση για να ενσωματώσουμε την «Αθόρυβη Τεχνολογία Toyo» στα προϊόντα που θα αναπτύξουμε και για να προσφέρουμε στους οδηγούς και τους επιβάτες έναν άνετο χώρο με λιγότερο θόρυβο.

Ο θόρυβος του ελαστικού/οδικού δικτύου που μεταδίδεται μέσω των ελαστικών

Ο θόρυβος δημιουργείται από τη δόνηση του αέρα. Τα ελαστικά του οχήματος είναι δομές με πλήρωση αέρα. Ως συνέπεια, η επαφή των ελαστικών με την επιφάνεια του οδοστρώματος κατά την οδήγηση του οχήματος παράγει δονήσεις του αέρα μέσα στο ελαστικό. Αυτές οι δονήσεις μεταδίδονται στο εσωτερικό του οχήματος ως θόρυβος μέσω του άξονα.

Ο θόρυβος που παράγεται από τον αέρα εντός του ελαστικού και που δονείται χάρη στην επιφάνεια του δρόμου, ονομάζεται συντονισμός κοιλότητας ελαστικών και αποτελεί μία πηγή θορύβου εντός του οχήματος. Όταν, για παράδειγμα, ένα όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δρόμο και πάνω από τις ραφές του δρόμου, ακούγεται ένας δονητικός ήχος. Εξαιτίας της ανομοιογένειας της οδικής επιφάνειας, ο δονητικός ήχος μεταδίδεται στο κυλιόμενο ελαστικό. Αυτός είναι ο θόρυβος της κοιλότητας των ελαστικών που δημιουργείται από το φαινόμενο του δονητικού αέρα μέσα στο ελαστικό.

Ανακάλυψη ροής αέρα μέσα στο ελαστικό

Πραγματοποιήσαμε δοκιμές για να δούμε πώς είναι η κατάσταση του αέρα μέσα στο ελαστικό που παράγει θόρυβο ενώ κινείται, με άλλα λόγια, την ώρα που το ελαστικό έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Μέσω προσομοιώσεων, διαπιστώσαμε ότι ο ίδιος ο αέρας παράγει ροή σε περιφερειακή κατεύθυνση και κάθετη κατεύθυνση.

Η μέθοδος που υλοποιήθηκε ως πρωτοποριακή τεχνολογία στη βιομηχανία των ελαστικών για να περιοριστεί ο θόρυβος της κοιλότητας ελαστικών, ήταν να τοποθετηθεί εσωτερικά ένα υλικό που απορροφά τον θόρυβο. Ωστόσο, εστιάσαμε στο γεγονός ότι η ροή αέρα παράγεται μέσα στο ελαστικό και για αυτό ενσωματώσαμε τη μοναδική μας προσέγγιση για τη μείωση του θορύβου αξιοποιώντας τη ροή του αέρα.

Διαμόρφωση μοναδικής συσκευής για τη μείωση του θορύβου

 

Ο θόρυβος μειώνεται όταν περνά μέσα από τον πόρο. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί εξασθένησης, δηλαδή η τριβή δημιουργείται στις πλευρές του τοιχώματος του πόρου όπου διέρχεται ο αέρας και δημιουργείται ένας στρόβιλος από τον ήχο που διέρχεται από τον πόρο. 

Η αξιοποίηση της ροής του αέρα όταν ο ήχος διέρχεται από την οπή μειώνει περαιτέρω τον θόρυβο. Για τον λόγο αυτόν, τοποθετήσαμε μια πορώδη μεμβράνη για να αντιμετωπίσουμε τη ροή του αέρα (τη διαδρομή του αέρα) που διαπιστώσαμε από την προσομοίωση και μελετήσαμε την πιθανότητα τοποθέτηση μιας δομής μέσω από την οποία να κατευθύνεται ο ήχος.

Προκειμένου να χειριστούμε τις ροές τόσο στην κάθετη, όσο και στην περιφερειακή κατεύθυνση, αυτό που επινοήσαμε ήταν να τοποθετήσουμε μια συσκευή από διάτρητη μεμβράνη σε σχήμα τόξου.

Επίσης, τοποθετήσαμε κυλινδρικό αφρό σε 16 βασικά σημεία γύρω από την περιφέρεια των ελαστικών για να συγκρατηθούν οι συσκευές αυτές.  Η κοίλη δομή του κυλινδρικού αφρού εξασθενεί τον ήχο και, επιπλέον, η διάτρητη μεμβράνη ενισχύει περαιτέρω το φαινόμενο μείωσης του θορύβου.  

Αποτελεσματικά μειωμένος θόρυβος

Το ακουστικό εύρος για τους ανθρώπους λέγεται ότι είναι περίπου από 20 Hz έως 20.000 Hz. Ο θόρυβος της κοιλότητας του ελαστικού είναι στη ζώνη συχνοτήτων από 200 Hz έως 250 Hz.

Με στόχο αυτή τη ζώνη συχνοτήτων και για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της συσκευής στη μείωση του θορύβου, προβήκαμε σε πραγματικές δοκιμές οχημάτων με ελαστικά που κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των επιπέδων θορύβου εντός του οχήματος έδειξαν ότι ο θόρυβος της κοιλότητας των ελαστικών σε επιβατικό όχημα που κινείται με ελαστικά που φέρουν αυτή τη συσκευή μειώθηκε σημαντικά σε μέγιστο επίπεδο -12 dB στην περιοχή συχνοτήτων από 200 Hz έως 250 Hz, σε σύγκριση με τα ελαστικά που δε φέρουν αυτήν τη συσκευή. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, στοχεύουμε να συνεχίσουμε τη μελέτη της μελλοντικής εμπορευματοποίησης ελαστικών που να είναι εφοδιασμένα με αυτή τη συσκευή και να επεκτείνουμε την αγορά.


Συνεχίζουμε την εξέλιξη των ελαστικών μέσω της τεχνολογίας με παράλληλες προσπάθειες για την επίτευξη μοναδικών τεχνικών καινοτομιών για να αναπτύξουμε προϊόντα που απαιτεί η επόμενη γενιά οδηγών.

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κεντρικά Γραφεία Χιόγκο: Τηλ. +81-72-789-9100 Fax: +81-72-773-3272

Γραφεία Τόκυο: Τηλ. +81-3-5822-6621 Fax: +81-3-3865-2240

 

Τελευταία Νέα