Εργαλείο εύρεσης ελαστικού Dealer Finder

Νέα

Η Toyo Tires Επεκτείνει την Παραγωγική της Ικανότητα

28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Toyo Tires επεκτείνει την παραγωγή στις ΗΠΑ και την Μαλαισία

Χιόγκο, Ιαπωνίας - 28 Σεπτεμβρίου 2017 - η Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. (με Κεντρικά Γραφεία στο Ιτάμι-σι του Χιόγκο και με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Takashi Shimizu) σχεδιάζει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ελαστικών στις ΗΠΑ και την Μαλαισία.

Εγκαταστάσεις Ελαστικών στις ΗΠΑ (Γεωργία) Εγκαταστάσεις Ελαστικών στην Μαλαισία (Περάκ)

Επί του παρόντος και σύμφωνα με το εξαμηνιαίο επιχειρησιακό της σχέδιο "Mid-Term 2017", η Toyo Tire & Rubber είναι επικεντρωμένη στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και των πωλήσεων στην αγορά της Βορείου Αμερικής. Στους στόχους του σχεδίου "Mid-Term 2017" της Toyo Tires συμπεριλαμβάνονται η βελτιστοποίηση του μείγματος των προϊόντων που να ανταποκρίνεται στις τάσεις της αγοράς, η εξέλιξη της ανάπτυξης και των τεχνικών ικανοτήτων παράδοσης εκπληκτικών προϊόντων, η βελτίωση της αξίας της επωνυμίας και η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος τροφοδοσίας των προϊόντων.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της Toyo Tires είναι το γρήγορο και ευέλικτο σύστημα παράδοσης που διαθέτει και το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Μέρος της στρατηγικής τροφοδοσίας είναι η ανάπτυξη μιας δομής κατασκευής και τροφοδοσίας προϊόντων που να βελτιστοποιεί το μείγμα των υλοτεχνικών και παραγωγικών της ικανοτήτων, εκμεταλλευόμενη όλα όσα μπορεί η κάθε έδρα να προσφέρει.

Η Toyo Tires σχεδιάζει να προσθέσει κτίρια και εξοπλισμό έτσι, ώστε να επεκτείνει περαιτέρω την παραγωγική της ικανότητα στις εγκατασάσεις των ΗΠΑ (Γεωργία) και της Μαλαισίας (Περάκ) και να υλοποιήσει τους στόχους του επιχειρησιακού της σχεδίου "Mid-Term 2017". Η παραγωγική βάση στις ΗΠΑ κατασκευάζει ελαστικά για τις αγορές της Βορείου Αμερικής και αποτελεί τον κύριο παραγωγό κέρδους της εταιρείας. Η παραγωγική βάση στην Μαλαισία αποτελεί το κέντρο τροφοδοσίας στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο "Mid-Term 2017", η Toyo Tires σχεδιάζει την αύξηση των πωλήσεων στα 400 δισ. Γιεν και των λειτουργικών εσόδων στα 56 δισ. Γιεν, έως 31,6% και 23,6% αντίστοιχα, έναντι των πραγματικών αποτελεσμάτων του 2016. Η επέκταση αυτή της παραγωγικης ικανότητας αποτελεί μέρος του σχεδίου "να ενισχύσει το επιχειρησιακό θεμέλιο της εταιρείας έτσι, ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη", όπως αναφέρεται στην πολιτική της εταιρείας για τα ελαστικά. Προβλέπεται η περαιτέρω θεμελίωση των πωλήσεων ελαστικών μεγάλης διαμέτρου της Toyo Tires για φορτηγά, SUV και CUV όπου ήδη έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 ■ Επέκταση της Παγκόσμιας Παραγωγικής Ικανότητας

(1) Επέκταση της Παραγωγικής Ικανότητας στις Εγκαταστάσεις Ελαστικών των ΗΠΑ (Στάδιο 5)

Η Toyo Tires σχεδιάζει την επένδυση περίπου 14 δισ. Γιεν για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου στις εγκαταστάσεις παραγωγής των ΗΠΑ (Toyo Tire North America Manufacturing Inc.. “TNA”. Γεωργία). Το νέο κτίριο προβλέπεται να παρουσιάσει ετήσια παραγωγική ικανότητα 2.4 εκατ. ελαστικών για επιβατικά οχήματα. Στο αρχικό στάδιο αυτού του έργου, η Toyo Tires θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παραγωγική του μισού όγκου, δηλαδή 1.2 εκατ. ελαστικών ετησίως (μετατροπή σε ελαστικά για επιβατικά οχήματα). Η παραγωγή σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019.

(2) Επέκταση της Παραγωγικής Ικανότητας στις Εγκαταστάσεις Ελαστικών της Μαλαισίας (Στάδιο 2)

Η Toyo Tires σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 21 δισ. Γιεν για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου στις εγκαταστάσεις ελαστικών στην Μαλαισία (Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd. “TTM”. Περάκ). Το νέο κτίριο θα παρουσιάζει ετήσια παραγωγική ικανότητα 4.8 εκατ. ελαστικών για επιβατικά οχήματα. Στο αρχικό στάδιο αυτού του έργου, η Toyo Tires θα εγκαταστήσει εξοπλισμό για την παραγωγική του μισού όγκου, δηλαδή 2.4 εκατ. ελαστικών ετησίως (μετατροπή σε ελαστικά για επιβατικά οχήματα). Η παραγωγή σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019.

(3) Πιθανή Κατασκευή Νέων Παραγωγικών Βάσεων

Η Toyo Tires προβλεπει μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη πέραν του έτους 2020 και εξετάζει την πρόσθεση νέων παραγωγικών βάσεων για να τοποθετηθεί στην παγκόσμια αγορά, σύφμωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο "Mid-Term 2017". Θα συνεχίσει την αξιολόγηση διαφόρων ευκαιρίων για την πρόσθεση νέων παραγωγικών βάσεων, παράλληλα με την επέκτηση της παραγωγικής ικανότητας των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

  Σύνοψη των Δύο Εγκαταστάσεων προς Επέκταση

(1) Εγκαταστάσεις Ελαστικών ΗΠΑ (TNA) 

Τοποθεσία         

Κονητεία Μπάουντι, Γεωργία, ΗΠΑ

Ημερομηνία Ίδρυσης    

 

Ιούνιος του 2004 (ολοκληρώθηκε η κατασκευή τον Δεκέμβριο του 2005. Η παραγωγή ξεκίνησε τον ίδιο μήνα)

Επιχειρησιακή Δραστηριότητα   

Donald C Bunn

Νομικός Εκπρόσωπος

Κατασκευή ακτινωτών ελαστικών για επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά.

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο          

150 εκατ. Δολάρια ΗΠΑ

Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων

Ιδιοκτησία εξολοκλήρου της Toyo Tire & Rubber Co., Ltd (ενοποιημένες θυγατρικές)

Διαστάσεις Εγκαταστάσεων

Περίπου 607,000m²

Η ΤΝΑ κατασκευάζει και εμπορεύεται κυρίως ελαστικά για ελαφρά φορτηγά και ελαστικά μεγαλύτερων διαμέτρων για φορτηγά και SUV στην αγορά της Βορείου Αμερικής. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί ένα ιδιόκτητο και εξαιρετικά αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας Α.Τ.Ο.Μ. (Σύνθετη Μονάδα Λειτουργίας Ελαστικών). Η ΤΝΑ αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα σε 4 στάδια για να ανταποκριθεί στην άμεση αύξηση της ζήτησης για ελαστικά ελαφρών φορτηγών στην αγορά της Βορείου Αμερικής. Το φθινόπωρο του 2016, η ΤΝΑ εξελίχθηκε στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής του ομίλου Toyo Tires με ετήσια παραγωγική ικανότητα 11.5 εκατ. ελαστικών (προορισμένα για ελαστικά επιβατικών οχημάτων). Σήμερα, η Toyo Tires έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (40%)* της Βορείου Αμερικής για ελαστικά 20 ιντσών ή μεγάλης διαμέτρου για φορτηγά και SUV (W-LTR).

* σύμφωνα με δική μας έρευνα

(2) Εγκαταστάσεις Ελαστικών Μαλαισίας (TTM)

Τοποθεσία         
Τάιπινγκ, Περάκ, Μαλαισία
Ημερομηνία Ίδρυσης      
Απρίλιος του 2004 (ολοκληρώθηκε η κατασκευή τον Μάιο του 2003. Η παραγωγή ξεκίνησε τον ίδιο μήνα)
Επιχειρησιακή Δραστηριότητα   
Mike Toh
Νομικός Εκπρόσωπος
Κατασκευή ακτινωτών ελαστικών για επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά.
Καταβεβλημένο Κεφάλαιο          
400 εκατ. Δολάρια Μαλα
Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων
Ιδιοκτησία εξολοκλήρου της Toyo Tire & Rubber Co., Ltd (ενοποιημένες θυγατρικές)
Διαστάσεις Εγκαταστάσεων
Περίπου 480,000m²  
 
Η TTM λειτουργεί ως το κέντρο τροφοδοσίας όχι μόνο για την Νοτιο-ανατολική Ασία, αλλα και για άλλες αγορές, όπως της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της Βορείου Αμερικής. Η ΤΤΜ  διαθέτει ένα ιδιόκτητο και εξαιρετικά αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας Α.Τ.Ο.Μ. (Σύνθετη Μονάδα Λειτουργίας Ελαστικών). Παράγει και κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλών επιδόσεων με εξαιρετική ομοιομορφία* και είναι ευρέως γνωστή στην αγορά. Οι τωρινές κτιριακές εγκαταστάσεις της ΤΤΜ παρουσιάζουν παραγωγική ικανότητα 5 εκ. τεμαχίων ετησίως (υπολογισμένα για ελαστικά επιβατικών οχημάτων). Η Toyo Tires ήδη διαθέτει αρκετή γη για να προσθέσει ένα ακόμη κτίριο ιδίων διαστάσεων ακριβώς δίπλα.
 
*Ομοιομορφία: Ομοιμομορφία (ισορροπία) των δομικών υλικών που απαιτούνται στα ελαστικά, όχι μόνο από θέμα διαστάσεως, αλλα βάρους και ακαμψίας
 
  Πρόγραμμα Επέκτασης Παραγωγικής Ικανότητας (Σύνοψη)
 
 (1) Εγκαταστάσεις Ελαστικών ΗΠΑ  (TNA) 
 
Σύνοψη Επένδυσης
(Στάδιο 5: Αύξηση Παραγωγικής Ικανότητας)
Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων πάνω στην ιδιοκτησία της ΤΝΑ.
Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής για την μισή παραγωγική ικανότητα του νέου κτιρίου.
Συνολική Επένδυση
 
Περίπου 14 δισ. Γιεν
Πρόγραμμα
Εκκίνηση κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων τον Φεβρουάριο 2018. Εκκίνηση εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγής τον Ιανουάριο 2019.
Έναρξη Παραγωγής
Εκκίνηση Παραγωγής τον Απρίλιο 2019.
Προστιθέμενη Ικανότητα Παραγωγής
1,2 εκατ. ελαστικών ετησίων (υπολογισμένων για ελαστικά επιβατικών οχημάτων)
 
(2) Εγκαταστάσεις Ελαστικών Μαλαισίας (TTM)
Σύνοψη Επένδυσης
(Στάδιο 2: Αύξηση Παραγωγικής Ικανότητας)
Κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων πάνω στην ιδιοκτησία της TTM (δίπλα στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις).
Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής για την μισή παραγωγική ικανότητα του νέου κτιρίου (ισοδύναμη με την τρέχουσα ικανότητα της ΤΤΜ).
Συνολική Επένδυση
 
Περίπου 21 δισ. Γιεν
Πρόγραμμα
Εκκίνηση κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων τον Αύγουστο 2018. Εκκίνηση εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγής τον Ιούλιο 2019.  
Έναρξη Παραγωγής
Εκκίνηση Παραγωγής τον Οκτώβριο 2019.
Προστιθέμενη Ικανότητα Παραγωγής
2,4 εκατ. ελαστικών ετησίων (υπολογισμένων για ελαστικά επιβατικών οχημάτων)
 
 ■ Αναφορά (Παρελθοντικές και Μελλοντικές Επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ και Μαλαισίας)
 
(1) Εγκαταστάσεις Ελαστικών των ΗΠΑ (TΝΑ)
 
 
Πρόγραμμα Επέκτασης Στάδιο Επέκτασης III Στάδιο Επέκτασης IV Στάδιο Επέκτασης Παραγωγικής Ικανότητας IV Τωρινό Έργο (Στάδιο Επέκτασης V)
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αύγουστος 2011 Δεκέμβριος 2015 Οκτώβριος 2016 Τελική Ικανότητα
Ετήσια Παραγωγική Ικανότητα 6,5 εκατ. ελαστικών 9 εκατ. ελαστικών 11,5 εκατ. ελαστικών 13,9 εκατ. ελαστικών
 

(2) Εγκαταστάσεις Ελαστικών Μαλαισίας (TTM)

 
 Πρόγραμμα Επέκτασης  Κατά την Έναρξη της Λειτουργίας  Στάδιο Επέκτασης I  Τωρινό Έργο (Στάδιο Επέκτασης ΙΙ)
 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης  Μάιο 2013  Ιούλιος 2015 Τελική Ικανότητα
 Ετήσια Παραγωγική Ικανότητα 2,5 εκατ. ελαστικών  5 εκατ. ελαστικών  9,9 εκατ. ελαστικών
 
 

 

 

Τελευταία Νέα