Αναζήτηση


Επιλέξτε την διάσταση ελαστικού.

Αναζήτηση

Ελαστικά κλειστών ημιφορτηγών

Η σειρά ελαστικών της TOYO TIRES για κλειστά ημιφορτηγά παρέχει σκληρά και ανθεκτικά ελαστικά για πολλαπλή αστική χρήση, σε συνδυασμό με εξοικονόμηση καυσίμων και προστασία φόρτωσης.

© 2018, © Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.